Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Książka teleadresowa

 
Nr pokoju Komórka organizacyjna Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
PARTER
1 REI Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy Wiesława Hołody, Katarzyna Bańka, Anna Lipiec, Daria Gogół
81 826 18 11
2 OrI Główny Specjalista ds. Informatycznych Dariusz Mikusek 81 826 18 12
3  
REI
 
Obsługa osób bezrobotnych i wydawanie zaświadczeń
 
Maria Łazarz, Magdalena Rostek, Iwona Zielińska
 
81 826 18 13
4 REI Koordynator Referatu Ewidencji i Informacji
Wydawanie decyzji
Katarzyna Bryczek
 
Agnieszka Wójcikowska – Sowa

 81 826 18 18
5 CAZ-U Pośrednictwo: pracy, systemu EURES, osób niepełnosprawnych,  obsługa cudzoziemców Jakub Biały, Paweł Jóźwicki,
Jan Mazurek, Eliza Łoska

81 826 18 19
7   Sekretariat Aneta Szabat 81 826 18 23 tel. / fax
7A   Dyrektor PUP Andrzej Tybulczuk 81 826 18 16
7B   Z -ca Dyrektora PUP Katarzyna Milanowska 81 826 18 17
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
CAZ-I
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, grant na telepracę, pożyczki dla bezrobotnych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Prace społecznie-użyteczne, PAI, bon na zasiedlenie, bon na zatrudnienie, refundacja składek osób bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowanie osób 50+
 
Krzysztof Grzegorczyk
 
Jarosław Kowalski
 
 
 
Marta Ciupak
 
81 826 18 21
11 CAZ-I Staże absolwenckie, bony stażowe  Marta Oczak, Anna Taradyś  
81 826 18 20
IV PIĘTRO
 
 
 
400
 

 
 
 

 
 
 
REI
Koordynator Referatu Świadczeń

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne bezrobotnych
 
Zaświadczenia o okresach zarejestrowania osób bezrobotnych, Rp – 7
 Monika Widomska
 
 
Joanna Gąciarz


 
 
81 825 52 99
401   Wieloosobowe stanowisko ds. programów Joanna Stec, Paweł Sulowski, Marzena Filin 81 825 51 99
402 CAZ   Kierownik Piotr Widomski 81 826 18 15
403 CAZ-U KLUB PRACY, Doradcy zawodowi Magdalena Baran, Beata Sołecka- Lewandowska, Marta Drozd 81 826 18 22
404 FN Główny Księgowy
Obsługa budżetu i Płace,
Finanse EFS
Agnieszka Jasińska – Kołtun, Małgorzata Kwiatkowska, Magdalena Machulak
81 826 18 14
405 FN obsługa Funduszu Pracy, windykacja Magdalena Zielińska, Iwona Majewska, Ewelina Boczkowska 81 826 18 14
406 Zasiłki, rozliczenia podatkowe PIT – 11 osób bezrobotnych
Edyta Grot, Sylwia Kozioł

81 825 52 99
 
411
 
CAZ-U
Doradztwo zawodowe  Joanna Kozub  81 825 45 39
 
411 a
 
CAZ-U
Doradztwo zawodowe
Szkolenia indywidualne i grupowe, bon szkoleniowy 
 Małgorzata Mazurek  81 825 45 39
 
412
 
OrI
Kierownik Wydziału Ogólno- Organizacyjnego.
Kadry

Obsługa archiwum
Marzena Knyś
 
Małgorzata Wnuczek-Furmaga

Kamila Szlachetka-Molęda
 

81 826 18 77
 
 
 
412 a
  Prace interwencyjne, roboty publiczne,

Specjalista ds. Informacji „ Zielona linia"
KFS
 
Iwona Łukasik


 
 
 
 
 
 
81 825 45 17
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę