Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Książka teleadresowa

 
Nr pokoju Komórka organizacyjna Stanowisko Nr telefonu
PARTER
1 REI Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
81 826 18 11
2 OrI Główny Specjalista ds. Informatycznych 81 826 18 12
3  
REI
 
Obsługa osób bezrobotnych i wydawanie zaświadczeń
 
81 826 18 13
4 REI Koordynator Referatu Ewidencji i Informacji
Wydawanie decyzji

 81 826 18 18
5 CAZ-U Pośrednictwo: pracy, systemu EURES, osób niepełnosprawnych,  obsługa cudzoziemców
81 826 18 19
7   Sekretariat 81 826 18 23 tel. / fax
7A   Dyrektor PUP 81 826 18 16
7B   Z -ca Dyrektora PUP 81 826 18 17
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
CAZ-I
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, grant na telepracę, pożyczki dla bezrobotnych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Prace społecznie-użyteczne, PAI, bon na zasiedlenie, bon na zatrudnienie, refundacja składek osób bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowanie osób 50+
 
81 826 18 21
11 CAZ-I Staże absolwenckie, bony stażowe  
81 826 18 20
IV PIĘTRO
 
 
 
400
 

 
 
 

 
 
 
REI
Koordynator Referatu Świadczeń

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne bezrobotnych
 
Zaświadczenia o okresach zarejestrowania osób bezrobotnych, Rp – 7
81 825 52 99
401   Wieloosobowe stanowisko ds. programów 81 825 51 99
402 CAZ   Kierownik 81 826 18 15
403 CAZ-U KLUB PRACY, Doradcy zawodowi 81 826 18 22
404 FN Główny Księgowy
Obsługa budżetu i Płace,
Finanse EFS

81 826 18 14
405 FN obsługa Funduszu Pracy, windykacja 81 826 18 14
406 Zasiłki, rozliczenia podatkowe PIT – 11 osób bezrobotnych
81 825 52 99
 
411
 
CAZ-U
Doradztwo zawodowe  81 825 45 39
 
411 a
 
CAZ-U
Doradztwo zawodowe
Szkolenia indywidualne i grupowe, bon szkoleniowy 
 81 825 45 39
 
412
 
OrI
Kierownik Wydziału Ogólno- Organizacyjnego.
Kadry

Obsługa archiwum
 

81 826 18 77
 
 
 
412 a
  Prace interwencyjne, roboty publiczne,

Specjalista ds. Informacji „ Zielona linia"
KFS
 
 
 
81 825 45 17
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę