Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Nagłówek

Aktualności

Informacja o naborze wniosków dotyczacych aktywnych form zatrudnienia na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż nabór wniosków i realizacja aktywnych form zatrudnienia nastąpi  od 15 stycznia po zatwierdzeniu podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r. przez Powiatową Radę Rynku Pracy.   ...

24 grudnia - dniem wolnym od pracy

Informujemy, iż dnia 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 29 grudnia 2018 r.

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r.  o ustanowieniu Święta  Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej   Art. 1. Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania...

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - nabór wniosków ze środków rezerwy

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego...

Zatrudnianie pracowników w gospodarstwie rolniczym do prac sezonowych

Informacje związane z zatrudnianiem pracowników w gospodarstwie rolniczym do prac sezonowych można znaleźć na stronie Lubelskiej Izby Rolniczej. www.lir.lublin.pl Wzór umowy o pomocy przy zbiorach: https://lir.lublin.pl/do-pobrania Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: ...

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty...

Informacja o dostępnych środkach na realizację staży dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że obecnie nie posiada środków na realizację wniosków o  zawarcie umowów o zorganizowanie stażu. data modyfikacji: 17.10.2018r.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - II NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego...

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator danych podaje niezbędne dane , związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne...

Informacja dot. projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim IV"

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU informuje, że w 2018 roku realizuje projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim IV" Projekt skierowany jest do osób od30  r.ż. , pozostających  bez pracy,  zarejestrowane w PUP Kraśnik jako bezrobotne (należące do I lub II...

Wyświetlanie 1 - 10 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę