Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Wstrzymanie naboru wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w ramach pomocy de minimis

partners

shortcut-links

 go-to-top