Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne od 30 roku życia    do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn.   „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim VI" Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP. Okres...

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne do 29 roku życia  do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających be z pracy w powiecie kraśnickim ( V)"   Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAŚNIKU informuje, że w 2019 roku realizuje projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim V" Projekt skierowany jest do osób od 30  r.ż., pozostających  bez pracy,  zarejestrowane w PUP Kraśnik jako bezrobotne (należące do I lub II...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę