Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

          Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" ogłoszonego przez...

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że od 01.01.2023 r. do 30 .06.2024 r . realizuje projekt pt: ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie Kraśnickim I" Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizacyjnych  dla 336 osób bezrobotnych, w szczególności osób młodych,...

Programy Regionalne 2023 rok programy finansowane jest ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów powiatów.   W dniu 30 grudnia 2022 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie miało miejsce  podpisanie porozumień w sprawie realizacji w 2023 roku Programów Regionalnych w województwie lubelskim. W...

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne od 30 roku życia    do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim VII" Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę