Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Nagłówek

Aktualności

 • Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że z uwagi na wyczerpanie środków finansowych z dniem 15.04.2024 r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków: 1) o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 2) o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   ...

 • Nabór wniosków o finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorstwa społecznego

  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku z dniem 08.04.2024 r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorstwa społecznego. Informacje w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 81 826 18 21 Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie internetowej urzędu ...

 • Nabór wniosków na na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50, 60 rok życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku z dniem 08.04.2024 r. ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50, 60 rok życia. Informacje w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 81 826 18 21 Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie internetowej...

 • Targi projektów regionalnych Funduszy Europejskich 2024

  Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie organizuje w dniu 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 10:00–13:00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie wydarzenie pn.: , ,Targi projektów regionalnych Funduszy Europejskich 2024" . ...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku (pok. nr 7) lub w...

 • NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w sekretariacie urzędu (pok. nr 7) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP w dniach od 06.03.2024 r. do 08.03.2024 r. w godzinach pracy urzędu. ...

 • Nabór uczestników do projektu pilotażowego pod nazwą „Razem na rynek pracy"

  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż w dniach od 23.02.2024 r. do 29.02.2024 r. będzie prowadził nabór uczestników do projektu pilotażowego pod nazwą „Razem na rynek...

 • INFORMACJA PIT 11 ORAZ RMUA ZA 2023 ROK

  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż są przygotowane do odbioru dokumenty: -  PIT 11 oraz raport ZUS RMUA    dla osób,  które w 2023 roku pobierali zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny; - raport RMUA dla osób, które w 2023 pobierały stypendium stażowe, szkoleniowe lub podyplomowe. W związku...

 • Informacja - wstrzymanie naboru wniosków

  W związku z brakiem możliwości stosowania okresu przejściowego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku z dniem 18.01.2024 r. wstrzymuje...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na 2024 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, że od dnia 2.01.2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków na:   - prace interwencyjne - roboty publiczne - zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne podmiotowi prowadzącemu Dom Pomoc Społecznej lub Jednostce Organizacyjnej  ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 219 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę