Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

      POWIATOWY URZĄD PRACY   Al. Niepodległości 20,  23-204  Kraśnik,  tel./ fax. 826 -18 -23, e-mail: sekretariat@pup.krasnik.pl   PROGRAMY REGIONALNE 2021 ROK   W dniu 30 grudnia 2020 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie miało miejsce podpisanie porozumień w sprawie realizacji w 2021 roku Programów...

W ramach projektu można skorzystać z jednej z następujących form wsparcia:   - staż zawodowy; - bon szkoleniowy; - bon na zasiedlenie; - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; - doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy; - szkolenia grupowe. Szczególnie zwracamy uwagę na możliwość...

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne od 30 roku życia    do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn.   „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim VI" Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP. Okres...

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne do 29 roku życia  do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających be z pracy w powiecie kraśnickim ( V)"   Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę