Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Aktualności urzędu

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż „Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" oraz „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi" można składać w formie elektronicznej przez :
 

KOMUNIKAT

Ważny Komunikat: Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, uprzejmie informuje, iż od 25 maja 2020 r. uruchomiona została możliwość osobistego kontaktu
z urzędem z obowiązkowym zachowaniem reżimu sanitarnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku uprzejmie informuje, że od 25 maja 2020 r. uruchomiona została możliwość osobistego kontaktu z urzędem z zachowaniem obowiązkowego  reżimu sanitarnego.
Zagrożenie epidemiczne i zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 nadal trwa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kraśnickiego, pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, bezpośrednia obsługa klientów będzie odbywała się tylko i wyłącznie
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Bezpośrednia obsługa osobista będzie możliwa wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty. Obowiązkowe będzie zasłonienie okolic ust
i nosa za pomocą maseczki lub chusty.
Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964 z późn. zm.) - do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
SPIS TELEFONÓW:
 1. Sekretariat –  (81) 8261823
 2. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy  - (81) 8261811
 3. Wyrejestrowania z urzędu – (81) 8261813
 4. Dodatek aktywizacyjny – (81) 8261813
 5. Wydawanie zaświadczeń – (81) 8261813
 6. Wydawanie zaświadczeń do ZUS,  stażu pracy  (81) 8261818
 7. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – (81) 8254539
 8. Współpraca z pracodawcami
• Tarcza Antykryzysowa (81) 8261820
 1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy –  (81) 8254517
 2. Prace interwencyjne, roboty publiczne  - (81) 8254517
 3. Szkolenia – (81) 8261822
 4. Staże –  (81) 8261820
 5. Wyposażenie stanowiska pracy – (81) 8261821
 6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności - (81) 8261821
 7. Studia podyplomowe – (81) 8261822
 8. Refundacja wynagrodzeń 50+ – (81) 8261821
 W dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z platformy praca.gov.pl - https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny.
Wszystkie wnioski wraz z  załącznikami, można przesłać do urzędu drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, Aleja Niepodległości 20,        23-204 Kraśnik.

NOWE ZASADY REJESTRACJI BEZROBOTNYCH

Od 4 maja 2020 r. obowiązują nowe zasady rejestracji bezrobotnych.
 

Wszystkie osoby, które chcą dokonać rejestracji jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą obecnie dokonać rejestracji w następujący sposób:

1. pełna rejestracja przez Internet (wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego).
 

            2. osobista (wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty) – wówczas zostanie ustalona data i godzina wizyty.  
Rejestracji osobistej w siedzibie PUP Kraśnik można dokonać wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem:     (81) 8261811 l i otrzymaniu szczegółowych instrukcji w kwestii dalszego postępowania.
 
Jeżeli zapoznali się państwo z ww. zasadami i nadal mają pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami PUP Kraśnik pod numerami telefonu: (81) 8261811; (81) 8261813.

 
 
Korespondencję w formie papierowej można również umieszczać w skrzynce podawczej umieszczonej przed wejściem do budynku                przy Al. Niepodległości 20 w Kraśniku. Korespondencja dostarczona w ten sposób, nie będzie posiadała potwierdzenia wpływu do urzędu.

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku

Al. Niepodległości 20
23-210 Kraśnik
tel./fax (081) 826-18-23
NIP 715-160-59-40
e-mail – sekretariat@pup.krasnik.pl

Godziny pracy urzędu

pon. 7.30 – 15.30
wto. 7.30 – 16.00
śro. 7.30 – 15.30
czw. 7.30 – 15.30
pią. 7.30 – 15.00

Interesanci obsługiwani są w godzinach:

pon. 8.00 – 14.45
wto. 8.00 – 15.15
śro. 8.00 – 14.45
czw. 8.00 – 14.45
pią. 8.00 – 14.30
Interesantów w sprawie skarg lub wniosków przyjmują Dyrektor lub Z-ca Dyrektora
w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę