Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Książka teleadresowa

 
Nr pokoju Komórka organizacyjna Stanowisko Nr telefonu
PARTER
1 REI Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
81 826 18 11
2 OrI Główny Specjalista ds. Informatycznych 81 826 18 12
3  
REI
 
Obsługa osób bezrobotnych i wydawanie zaświadczeń
 
81 826 18 13
4 REI Koordynator Referatu Ewidencji i Informacji
Zaświadczenia
o okresach zarejestrowania osób bezrobotnych, Rp – 7

 81 826 18 18
5 CAZ-U   Obsługa cudzoziemców
81 825 45 39
6 CAZ Kierownik 81 826 18 15
7   Sekretariat 81 826 18 23 tel. / fax
7A   Dyrektor PUP 81 826 18 17
7B   Z -ca Dyrektora PUP 81 826 18 16
 
 
 10
 
 
 
 
 
 CAZ-U
 
 
 
Pośrednictwo pracy, system EURES,
Obsługa osób niepełnosprawnych,
Doradztwo zawodowe

 
 

 81 826 18 19


 
11 CAZ-I Staże absolwenckie, bony stażowe  
81 826 18 20
IV PIĘTRO
 
 
 
400
 

 
 
 
RS
 
 
Koordynator Referatu Świadczeń

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne bezrobotnych, korekty deklaracji rozliczeniowych
81 825 52 99
401   Wieloosobowe stanowisko ds. programów 81 825 51 99
402 CAZ-I Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Prace społecznie-użyteczne, bon na zasiedlenie, bon na zatrudnienie,  dofinansowanie osób 50+

81 826 18 21
403 CAZ-U KLUB PRACY, Doradcy zawodowi 81 826 18 22
404 FN Główny Księgowy
Obsługa budżetu i Płace, obsługa Funduszu Pracy, finanse EFS
81 826 18 14
405 FN Rozliczanie refundacji, obsługa Funduszu Pracy, finanse RPO i POWER, windykacja 81 826 18 14
 406  
RS
 
Wypłaty zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych, rozliczenia podatkowe PIT – 11 osób bezrobotnych  
81 825 52 99
 
 
 
 
412
CAZ Prace interwencyjne, roboty publiczne,
Szkolenia indywidualne i grupowe, bon szkoleniowy, refundacja składek osób bezrobotnych do 30 roku życia
Specjalista ds. Informacji „ Zielona linia"
KFS
81 825 45 17
412 a OrI Kierownik Wydziału Ogólno- Organizacyjnego.
Kadry

Obsługa archiwum
81 826 18 77
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę