Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Książka teleadresowa

 
Nr pokoju Komórka organizacyjna Stanowisko Nr telefonu
PARTER
1 REI Koordynator Referatu REI

Zaświadczenia o okresach zarejestrowania osób bezrobotnych, Rp – 7

81 826 18 18
2 OrI Główny Specjalista ds. Informatycznych 81 826 18 12
3  
REI
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Obsługa osób bezrobotnych i wydawanie zaświadczeń
 81 826 18 11

81 826 18 13
4 CAZ-CU Koordynator Referatu CAZ-CU

Obsługa cudzoziemców
81 825 45 39
 
5 CAZ-CU   Obsługa cudzoziemców
81 825 45 39
8  OrI Kierownik Wydziału OrI

Kadry
81 826 18 23
7   Sekretariat 81 826 18 23 tel. / fax
7A   Dyrektor PUP 81 826 18 17
7B   Z -ca Dyrektora PUP 81 826 18 16
 
 
 10
 
 
 
 
 
 CAZ-U
 
 
 

Pośrednictwo pracy, system EURES,
Obsługa osób niepełnosprawnych,
Doradztwo zawodowe

 
 

 81 826 18 19


 
11   Punkt Doradztwa dla młodzieży  81 826 18 20
IV PIĘTRO
 
 
 
400
 

 
 
 
CAZ-U
 
 
Doradcy zawodowi, Szkolenia indywidualne i grupowe, bon szkoleniowy
 
81 475 44 40                   
401   Wieloosobowe stanowisko ds. programów 81 825 51 99
402 CAZ-I Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Prace społecznie-użyteczne, bon na zasiedlenie, bon na zatrudnienie,  dofinansowanie osób 50+
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

81 826 18 21
403 CAZ-U Koordynator Referatu Usług Rynku Pracy
KLUB PRACY, Doradcy zawodowi,
Obsługa osób bezrobotnych
81 826 18 22
404 FN Główny Księgowy
Obsługa budżetu i Płace, obsługa Funduszu Pracy, finanse EFS
81 826 18 14
405 FN Obsługa Funduszu Pracy, finanse RPO i POWER, windykacja 81 826 18 14
 406  
RS
 
Koordynator Referatu Świadczeń

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne bezrobotnych, korekty deklaracji rozliczeniowych

Wypłaty zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych, rozliczenia podatkowe PIT – 11 osób bezrobotnych
 
81 825 52 99
 
 411 OrI Obsługa archiwum 81 884 69 15
412 CAZ-I
KFS, Staże absolwenckie, bony stażowe
 
81 825 45 17
412 a CAZ-I Koordynator Referatu CAZ-I

Prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja składek osób bezrobotnych do 30 roku życia
81 826 18 77
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę