Plan urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Plan urzędu

PARTER

1 piętro

1 WEŚP Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2 ORI Główny Specjalista ds. Informatycznych
3 WEŚP Obsługa osób bezrobotnych i wydawanie zaświadczeń
4 WEŚP Koordynator Referatu Ewidencji i Informacji, wydawanie decyzji
5 CAZ Pośrednictwo pracy, systemu EURES, osób niepełnosprawnych, obsługa cudzoziemców
7   Sekretariat
7a   Dyrektor PUP
7b   Z-ca Dyrektora PUP
10 CAZ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie, bony na zatrudnienie, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie osób 50 +
11 CAZ Staże absolwenckie, bony stażowe

IV PIĘTRO

2 piętro

400 WEŚP Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne bezrobotnych, zaświadczenia o okresach zarejestrowania osób bezrobotnych.
401 WEŚP Wieloosobowe stanowiska ds. programów
402 FN Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
403 CAZ Klub Pracy
404 FN Główny Księgowy, Obsługa Budżetu i Płace, obsługa Funduszu Pracy,
405 FN Finanse EFS, windykacje
406 WEŚP Zasiłki, rozliczenie podatkowe PIT-11 osób bezrobotnych
411 CAZ Doradztwo zawodowe, szkolenia indywidualne i grupowe
412 GSI
 
Główny Specjalista ds. Informacji „Zielona Linia", KFS
Prace interwencyjne, roboty publiczne,
412 ORI Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego i spraw informatycznych. Kadry i BHP, obsługa archiwum

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę