Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Aktualności urzędu

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku przypomina, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, od dnia 07.10.2020 r. obsługa interesantów odbywa się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Składane wnioski można pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku w którym znajduje się Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku lub wysłać na adres korespondencyjny:  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.
W przypadku konieczności rejestracji osobistej prosimy o uprzedni kontakt pod numerami 81 826 18 11 lub 81 826 18 13.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy urzędu dostępni pod numerami telefonów:
Dane kontaktowe:
• Sekretariat – tel. 81 826 18 23
Rejestracja bezrobotnych pok. nr 3 - tel. 81 826 18 11 i 81 826 18 13
Krajowy Fundusz Szkoleniowy pok. nr 412 – tel. 81 825 45 17
Prace interwencyjne pok. nr 412 - tel. 81 826 18 77
Szkolenia pok. nr 403 – tel. 81 826 18 22
Staże pok. nr 11 – tel. 81 826 18 20
Wyposażenie stanowiska pracy pok. nr 402 – tel. 81 825 45 17
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pok. nr 402
- tel. 81 826 18 21
Studia podyplomowe pok. nr 403 – tel. 81 826 18 22
Refundacja wynagrodzeń 50+ pok. nr 402 – tel. 81 826 18 21
Dodatek aktywizacyjny, zaświadczenia – pok. nr 3  tel. 81 826 18 13
• Cudzoziemcy pok. nr 5 – tel. 81 825 45 39
 
 INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH JAKO OSOBY BEZROBOTNE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KRAŚNIKU


OSOBY CHCĄCE POTWIERDZIĆ GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY (WIZYTĘ)
W URZĘDZIE, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NASTEPUJACYMI NUMERAMI TELEFONÓW:
 • 665 921 869, 81 826 18 19 - osoby z gminy i miasta Kraśnik, których nazwisko zaczyna się na literę B,C,Ć, R.
 •  
 • 665 921 882, 81 826 18 19 -  osoby z gminy i miasta Kraśnik, których nazwisko zaczyna się na literę A, U.Ż, I oraz osoby poszukujące pracy.
 •  
 • 665 921 892, 81 826 18 22 - osoby z gminy i miasta Kraśnik, których nazwisko zaczyna się na literę W,S oraz osoby zamieszkujące gminę Annopol.
 •  
 • 699 671 567, 81 826 18 22 - osoby z gminy i miasta Kraśnik, których nazwisko zaczyna się na literę S oraz osoby zamieszkujące gminę Gościeradów i Zakrzówek.
 •  
 • 699 671 566, 81 826 18 22 - osoby z gminy i miasta Kraśnik, których nazwisko zaczyna się na literę M.
 •  
 • 699 671 568, 81 825 52 99 - osoby z gminy i miasta Kraśnik, których nazwisko zaczyna się na literę D, F, G, H, J, L, O, Y, Z  oraz osoby zamieszkujące gminę Trzydnik Duży.
 •  
 • 665 915 531, 81 825 52 99  - osoby z gminy i miasta Kraśnik, których nazwisko zaczyna się na literę Ł, Ś, N, T oraz osoby zamieszkujące gminę Urzędów oraz  gminę Szastarka.
 •  
 • 699 671 565, 81 825 52 99 - osoby z gminy i miasta Kraśnik, których nazwisko zaczyna się na literę K,P oraz osoby zamieszkujące gminę Dzierzkowice oraz Wilkołaz .
 
Ten sposób obsługi interesantów obowiązuje do odwołania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż „Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" oraz „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi" można składać w formie elektronicznej przez :
 

KOMUNIKAT

Komunikat o wdrożeniu dodatkowych procedur obsługi klientów
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów,  na podstawie Zarządzenia Nr 59/2020 Starosty Kraśnickiego z dnia 6 października 2020 r., od dnia 07 października 2020 r.  budynek w którym znajduje się Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zostanie  zamknięty dla interesantów.

Osoby ubiegające się o nadanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy mogą
złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Możliwa ścieżka postępowania:
Pełna rejestracja elektroniczna, polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w  urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa  do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej.
Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie https://pz.gov.pl.

Praca.gov.pl zapewnia również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielane przez urzędy pracy poprzez złożenie np.: "Wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego", "Wniosku o skierowanie na szkolenie". W ten sposób osoby mają możliwość przekazania również do właściwego powiatowego urzędu pracy informacji związanych z wyrejestrowaniem m.in.: "Zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia", "Zgłoszenia podjęcia pracy", "Zgłoszenia rozpoczęcia, wznowienia działalności gospodarczej" i "Wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej".
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się również z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i formami wsparcia udzielanymi przez urzędy pracy, a także z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.pl). Aktualne oferty pracy, staży, praktyk zawodowych a także informacje o szkoleniach, giełdach pracy, poradach grupowych udzielanych przez wszystkie urzędy pracy a także ochotnicze hufce pracy publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl).
 Zaleca się korzystanie z usług elektronicznych (e-PUAP, www.praca.gov.pl, poczta elektroniczna) lub z informacji telefonicznej).
 
Współpraca z pracodawcami

W sposób elektroniczny( e-PUAP) z mogą się kontaktować również pracodawcy poprzez:
 • zgłoszenie oferty pracy,
 • e-zgłoszenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
Wszystkie wnioski wraz z załącznikami, można również przesłać do urzędu drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik.
W przypadku realizacji usług i instrumentów rynku pracy prosimy o korzystanie z usług elektronicznych lub poczty tradycyjnej.
Dane kontaktowe:
 • Sekretariat – tel. 81 826 18 23
 • Rejestracja bezrobotnych pok. nr 3 - tel. 818 26 18 11 lub 81 826 18 13
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy pok. nr 412 – tel. 81 825 45 17
 • Prace interwencyjne  pok. nr 412 - tel. 81 826 18 77
 • Szkolenia pok. nr 403 – tel. 81 826 18 22
 • Staże pok. nr 11 – tel. 81 826 18 20
 • Wyposażenie stanowiska pracy pok. nr 412  – tel. 81 825 45 17
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej pok. nr 402   - tel. 81 826 18 21
 • Studia podyplomowe pok. nr 403 – tel. 81 826 18 22
 • Refundacja wynagrodzeń 50+  pok. nr 402  – tel. 81 826 18 21
 • Dodatek aktywizacyjny, zaświadczenia – pok. nr 3 tel.  81 826 18 13
 • Cudzoziemcy pok. nr 5 – tel. 81 825 45 39
 
Jednocześnie informujemy, iż dokumenty do urzędu można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  sekretariat@pup.krasnik.pl lub pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku w którym znajduje się Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku.

Ten sposób obsługi klientów będzie obowiązywał do odwołania.

Informujemy, że godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku nie ulegają zmianie.
 

NOWE ZASADY REJESTRACJI BEZROBOTNYCH

Od 4 maja 2020 r. obowiązują nowe zasady rejestracji bezrobotnych.
 

Wszystkie osoby, które chcą dokonać rejestracji jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą obecnie dokonać rejestracji w następujący sposób:

1. pełna rejestracja przez Internet (wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego).
 

            2. osobista (wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty) – wówczas zostanie ustalona data i godzina wizyty.  
Rejestracji osobistej w siedzibie PUP Kraśnik można dokonać wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem:     (81) 8261811 l i otrzymaniu szczegółowych instrukcji w kwestii dalszego postępowania.
 
Jeżeli zapoznali się państwo z ww. zasadami i nadal mają pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami PUP Kraśnik pod numerami telefonu: (81) 8261811; (81) 8261813.

 
 
Korespondencję w formie papierowej można również umieszczać w skrzynce podawczej umieszczonej przed wejściem do budynku                przy Al. Niepodległości 20 w Kraśniku. Korespondencja dostarczona w ten sposób, nie będzie posiadała potwierdzenia wpływu do urzędu.

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku

Al. Niepodległości 20
23-210 Kraśnik
tel./fax (081) 826-18-23
NIP 715-160-59-40
e-mail – sekretariat@pup.krasnik.pl

Godziny pracy urzędu

pon. 7.30 – 15.30
wto. 7.30 – 16.00
śro. 7.30 – 15.30
czw. 7.30 – 15.30
pią. 7.30 – 15.00

Interesanci obsługiwani są w godzinach:

pon. 8.00 – 14.45
wto. 8.00 – 15.15
śro. 8.00 – 14.45
czw. 8.00 – 14.45
pią. 8.00 – 14.30
Interesantów w sprawie skarg lub wniosków przyjmują Dyrektor lub Z-ca Dyrektora
w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę