Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Programy Regionalne 2023 rok programy finansowane jest ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów powiatów.   W dniu 30 grudnia 2022 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie miało miejsce  podpisanie porozumień w sprawie realizacji w 2023 roku Programów Regionalnych w województwie lubelskim. W...

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne od 30 roku życia    do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim VII" Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty...

      POWIATOWY URZĄD PRACY   Al. Niepodległości 20,  23-204  Kraśnik,  tel./ fax. 826 -18 -23, e-mail: sekretariat@pup.krasnik.pl   PROGRAMY REGIONALNE 2021 ROK   W dniu 30 grudnia 2020 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie miało miejsce podpisanie porozumień w sprawie realizacji w 2021 roku Programów...

W ramach projektu można skorzystać z jednej z następujących form wsparcia:   - staż zawodowy; - bon szkoleniowy; - bon na zasiedlenie; - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; - doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy; - szkolenia grupowe. Szczególnie zwracamy uwagę na możliwość...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top