INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Lista zawodów
Kod Nazwa
432103 Magazynier
332401 Makler giełd towarowych
332402 Makler morski
331102 Makler papierów wartościowych
713102 Malarz budowlany
713207 Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
713101 Malarz-tapeciarz
831205 Manewrowy
514203 Manikiurzystka
835003 Marynarz statku morskiego
612110 Masztalerz
831104 Maszynista
818201 Maszynista kotła
732205 Maszynista maszyn offsetowych
818202 Maszynista urządzeń nawęglania
818203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
723101 Mechanik autobusów
723102 Mechanik ciągników
315318 Mechanik lotniczy obsługi technicznej
723303 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
723304 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723306 Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
723307 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
723308 Mechanik maszyn rolniczych
723309 Mechanik maszyn szwalniczych
723104 Mechanik samochodów ciężarowych
723105 Mechanik samochodów osobowych
723312 Mechanik silników spalinowych
723313 Mechanik taboru kolejowego
712702 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
263502 Mediator
263507 Mediator sądowy
333901 Menedżer artystyczny
342204 Menedżer imprez sportowych
243104 Menedżer marki (brand manager)
243103 Menedżer produktu (product manager)
262205 Menedżer zawartości serwisów internetowych
731905 Metaloplastyk
235103 Metodyk edukacji na odległość
235104 Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
312304 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
312210 Mistrz produkcji w poligrafii
312204 Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
312207 Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
751401 Młynarz
524101 Modelka / model
753107 Modystka
352109 Montażysta dźwięku
732107 Montażysta reprodukcyjny
712703 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
742113 Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
712501 Monter / składacz okien
821201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
721401 Monter bram
821302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
821303 Monter elektroniki samochodowej
821202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
821203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
712304 Monter fasad
731202 Monter fortepianów i pianin
712603 Monter instalacji gazowych
712617 Monter instalacji gazów medycznych
712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
742201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
712402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
711201 Monter kamiennych elementów budowlanych
721403 Monter konstrukcji aluminiowych
721502 Monter konstrukcji linowych stałych
721404 Monter konstrukcji stalowych
821103 Monter kotłów i armatury kotłowej
821204 Monter maszyn elektrycznych
821104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych
821105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
821902 Monter mebli
712301 Monter ociepleń budynków
821205 Monter osprzętu elektrotechnicznego
821304 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
821109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych
711902 Monter reklam
712605 Monter rurociągów górniczych
712606 Monter rurociągów okrętowych
712607 Monter rurociągów przemysłowych
711903 Monter rusztowań
723106 Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)
712608 Monter sieci cieplnych
712609 Monter sieci deszczownianych
712610 Monter sieci gazowych
742203 Monter sieci telekomunikacyjnych
712612 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
821111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego
821206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
821305 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
712906 Monter stolarki budowlanej
712902 Monter systemów suchej zabudowy
712506 Monter szkła budowlanego
821114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
712614 Monter urządzeń energetyki odnawialnej
742115 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
742116 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
821207 Monter wiązek elektrycznych
821905 Monter wyrobów z drewna
821906 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
821306 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
742103 Monter-elektronik – aparatura medyczna
742104 Monter-elektronik – aparatura pomiarowa
742105 Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne
742106 Monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
742108 Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
742110 Monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
742207 Monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne
723314 Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
723401 Monter-mechanik rowerów / wózków
311215 Mostowniczy
711202 Murarz
323008 Muzykoterapeuta

partners

shortcut-links

 go-to-top