Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik agencji reklamowej
Kod: 122201
Liczba odwiedzin: 7245
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą w agencji reklamowej; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe agencji; odpowiada za realizację celów finansowych agencji; zarządza podległym zespołem.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie strategicznych planów działania dla agencji reklamowej w krótkiej i długiej perspektywie oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • nadzorowanie tworzenia planów operacyjnych agencji i przekładanie ich na zadania realizowane przez poszczególnych pracowników lub działy agencji;
 • prowadzenie działań promocyjnych oferty agencji i pozyskiwanie klientów na świadczone usługi z zakresu kampanii reklamowych;
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją projektów dla klientów w obszarze reklamy (np.: opracowanie kampanii reklamowej, przygotowanie działań promocyjnych, opracowanie znaków towarowych itp.);
 • nadzorowanie realizacji kluczowych projektów agencji, w tym: nadzorowanie i kontrolowanie stanu realizacji projektu, kontrolowanie kosztów poniesionych na realizację projektu, nadzorowanie wykorzystania zasobów agencji itp.;
 • kontrolowanie wyników finansowych agencji pod względem: kosztów stałych działalności, realizacji planu rocznego, kosztów usług zewnętrznych, określenia centrów kosztów i centrów przychodów, mających na celu optymalizację i zarządzanie zasobami i kosztami agencji;
 • reprezentowanie agencji reklamowej w kontaktach z klientami, dostawcami, inwestorami oraz instytucjami zewnętrznymi;
 • nawiązywanie współpracy z kooperantami i współwykonawcami w zakresie realizacji projektów reklamowych, takimi jak: agencje public relations, organizatorzy imprez i eventów, właściciele nośników reklamy itp.;
 • rekrutowanie pracowników do agencji zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu, w tym motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy;
 • dbanie o rozwój zawodowy pracowników zgodny ze strategią rozwoju agencji;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności agencji reklamowej na potrzeby zarządu agencji i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • realizowanie projektów z zakresu public relations;
 • uczestniczenie w festiwalach, konkursach i pokazach projektów kampanii reklamowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top